Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksMatlamat Belia Negara

 
 
 
 
 
 


Matlamat Dasar Belia Negara - "Mewujudkan Belia Brunei Cemerlang"


 • Menanam dan mengukuhkan pada belia nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan yang terkandung dalam Perlembagaan Negara dan Falsafah Negara Melayu Islam Beraja;
 • Memupuk rasa kepunyaan, patriotisme, beriltizam, berazam dan berhaluan yang jelas;
 • Memperkembangkan di kalangan belia pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan serta menanam dalam diri mereka sikap dan kualiti bertanggungjawab, berdisplin, dinamik, dapat menyesuaikan diri dan berdikari bagi pembangunan negara di samping mengukuhkan kepaduan negara.
 • Menggalakkan penglibatan belia dalam perkembangan ekonomi yang kukuh dan berlanjutan.
 • Nilai dan Prinsip yang menjadi Teras Dasar Belia Negara

[ atas ]

Dasar Belia Negara adalah berteraskan perkara - perkara berikut:

Nilai:


Mengamal dan mengukuhkan nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan yang terkandung dalam Perlembagaan Negara dan Falsafah Negara Melayu Islam Beraja.

Prinsip:


 • Mendukung kerasmian Ugama Islam dan menzahirkannya sebagai amalan dalam kehidupan seharian belia sebagai satu cara hidup yang lengkap selaras dengan Falsafah Negara Melayu Islam Beraja.
 • Menyumbang kepada kehidupan bermasyarakat, bernegara dan perkembangan ekonomi yang kukuh dan berlanjutan di Negara Brunei Darussalam supaya negara keseluruhannya dan belia khususnya dapat mengatasi dan mendapat faedah dari perubahan sosial, ekonomi dan teknologi yang pesat tanpa menjejaskan nilai peribadi dan kebudayaan mereka.
 • Menyumbang kepada pembinaan kesedaran diri, kepaduan, perkhidmatan kepada orang lain dan keeratan sosial di kalangan penduduk Negara Brunei Darussalam, terutamanya di kalangan belia.
 • Menyumbang kepada perkembangan pengetahuan, kemahiran dan sikap peribadi yang dikehendaki di kalangan orang ramai, khususnya belia, bagi kemajuan negara, pekerjaan dan warganegara yang aktif dan produktif.
 • Membantu belia memperkembangkan kualiti peribadi yang penting seperti berdikari, kepimpinan, inisiatif, keyakinan, iltizam, daya usaha dan kreatif dan untuk menggalakkan ekspresi kualiti ini dalam pelbagai keadaan sosial dan ekonomi.
 • Memperluas penglibatan organisasi belia amnya dan Majlis Belia Brunei khususnya dalam pembangunan negara.
 • Membolehkan belia memperkembangkan kesedaran dan persefahaman antarabangsa, supaya menyedari kedudukan Negara Brunei Darussalam dalam ASEAN, rantau Asia, Komanwel dan antarabangsa.
 • Menggalakkan pihak swasta mempunyai program khas bagi belia.
 • Keistimewaan dan Tanggungjawab Belia

atas ]

Selain dikukuhkan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip tertentu yang telah dijelaskan, Dasar Belia Negara juga terletak pada pemahaman bahawa belia mempunyai keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh negara dan tanggungjawab yang negara mengharapkan mereka melaksanakannya. Dalam perkara ini keistimewaan dan tanggungjawab tersebut membentuk asas 'kontrak sosial' di antara belia dengan Kerajaan seperti berikut:

Keistimewaan Belia


 • Mendapat perlindungan dari eksploitasi, diskriminasi atau penganiayaan;
 • Melakukan amalan dan ekspresi kepercayaan berugama dan kegiatan kebudayaan dalam rangka Perlembagaan Brunei;
 • Menubuhkan persatuan mengikut kehendak undang-undang;
 • Mendapat peluang pendidikan umum dan ugama, latihan, perkhidmatan kesihatan dan perkhidmatan - perkhidmatan penting yang lain yang bertujuan untuk memperkembangkan kemahiran dan potensi manusia;
 • Mendapat peluang untuk lebih memahami dan menghayati kebudayaan negara;
 • Mendapat perkhidmatan yang diperlukan oleh belia yang berkeperluan khas atau belia yang tidak berkeupayaan;
 • Mendapat pengiktirafan disebabkan kualiti peribadi dan perkhidmatan melalui pemberian Anugerah seperti yang diberikan oleh Negara dan Anugerah Belia di peringkat serantau dan antarabangsa;
 • Mengistiharkan satu hari khas yang disebutkan Hari Belia Kebangsaan.

Tanggungjawab Belia


 • Taat kepada Allah, Setia kepada Raja dan Cinta kepada Negara;
 • Untuk menghormati keperluan dan hak orang lain dan warga tua;
 • Untuk hidup dan bertindak mengikut ugama dan kebudayaan selaras dengan kehendak Perlembagaan Negara;
 • Untuk bertindak jujur dan boleh dipercayai;
 • Untuk memikul tanggungjawab peribadi bagi memelihara dan memperkembangkan kesihatan, pendidikan, kemahiran dan kualiti peribadi;
 • Untuk memikul tanggungjawab peribadi kepada keluarga dan masyarakat;
 • Untuk menyumbangkan secara aktif kepada kekukuhan dan kesepaduan masyarakat serta keamanan dan kesejahteraan negara keseluruhannya;
 • Mempertahankan kesucian Ugama Islam, menghayati ajaran-ajaran dan celik Al-Quran;
 [ atas ]

Huraian Matlamat Dasar Belia Negara


Matlamat Dasar Belia Negara adalah seperti yang telah dinyatakan dalam huraian di atas. Matlamat Dasar ini diterangkan secara terperinci di bawah: Objektif Dasar, dan seterusnya di bahagian Bidang Strategi Penting dan Kumpulan Sasaran Utama.

Objektif Dasar 1:


Mendukung Islam sebagai ugama rasmi dan menjadikannya satu cara hidup yang lengkap

Untuk menjadikan belia bertanggungjawab:

 • Menjadikan Al-Quran dan Assunah sebagai panduan hidup;
 • Memelihara dan mempertahankan kesucian Ugama Islam;
 • Memperlajari dan mengamalkan tuntutan Fardhu Ain dengan sempurna dan celik Al-Quran;
 • Menjadi warga yang taat beragama dan mempunyai akhlak mulia dan terpuji.

Objektif Dasar 2:


Menyumbang kepada ekonomi, kebudayaan dan masyarakat yang kukuh dan berlanjutan

Untuk membolehkan belia menghargai:

 • Keperluan untuk menyumbang kepada pencapaian ekonomi yang kukuh dan berlanjutan;
 • Keperluan untuk mendukung satu kebudayaan dan masyarakat yang kukuh dan bertenaga;
 • Penubuhan sebuah Yayasan Belia

Objektif Dasar 3:


Pemahaman dan Kesedaran

Untuk membolehkan belia memupuk:

 • Kesedaran diri dan rasa kepunyaan serta mempunyai hala tuju kehidupan yang sempurna;
 • Kefahaman tentang keperluan untuk bekerja dengan semangat perpaduan dengan orang lain;
 • Menghargai dan mengamalkan sikap pemedulian dan khidmat kepada orang lain dalam masyarakat;
 • Kebolehan untuk menyumbang bagi kesepaduan masyarakat dan negara;
 • Persefahaman antarabangsa.

Objektif Dasar 4:


Pengetahuan dan Kemahiran

Untuk membantu belia mendapatkan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk:

 • Menyumbangkan secara positif kepada pembangunan negara;
 • Bersikap positif kepada pekerjaan;
 • Menjadi warganegara yang aktif dan penuh azam.

Objektif Dasar 5:


Sikap dan Kualiti Peribadi

Untuk menbantu belia memperkembangkan sikap dan kualiti peribadi yang penting dalam semua aspek kehidupan harian dan untuk mengekalkan penyataan sikap dan kualiti ini dalam pelbagai keadaan sosial dan ekonomi. Sikap dan kualiti ini antara lain termasuklah:

 • Beriman dan bertakwa
 • Taat dan setia kepada Raja
 • Patriotik
 • Patuh kepada undang-undang
 • Berdaya saing
 • Berdikari
 • Kepimpinan
 • Inisiatif
 • Keyakinan
 • Iltizam
 • Keusahawanan
 • Kreatif
atas ]