Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDasar Belia Negara

 
 
 
 
 
 


Latar Belakang dan Tujuan


Negara Brunei Darussalam mempunyai penduduk yang sangat muda, kira-kira lebih separuh daripadanya berumur di bawah 25 tahun. Mereka yang berumur di antara 15 hingga 24 tahun merupakan jumlah terbesar daripada penduduk keseluruhannya. Manakala pelaburan dalam perkembangan belia adalah sangat penting di mana­mana negara pun kerana masa depan negara terletak pada mereka, perkara tersebut adalah lebih penting lagi di Negara Brunei Darussalam. Malah belia di Negara Brunei Darussalam adalah aset negara yang paling berharga.


Negara Brunei Darussalam telah lama menikmati keamanan dan kemakmuran tetapi masa depan akan membawa banyak cabaran dalam negara ini sendiri, serantau dan antarabangsa. Untuk memastikan cabaran-cabaran ini membawa kesan positif dan bukan sebaliknya, belia itu sendiri dan pihak yang bertanggungjawab bagi perkembangan mereka, iaitu keluarga, masyarakat, majikan dan Kerajaan mestilah menerima tanggungjawab masing-masing, terutamanya tanggungjawab untuk bekerjasama bagi perkembangan belia di Negara ini.


Cabaran-cabaran yang ada seperti pengangguran yang meningkat di kalangan belia, keperluan untuk memberentas penyalahgunaan dadah, dan memberikan lebih banyak galakan dan peluang bagi penglibatan belia dalam kehidupan sosial, ekonomi dan kebudayaan adalah ketara.


Dasar Belia Negara digubal untuk menyediakan rangka kerja bagi membimbing ke arah usaha-usaha tersebut.


[ atas ]