Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBahagian Prasarana dan Estet

​​​​​​

​​​​​CARTA ORGANISASI PRASARANA DAN ESTET


​​​

​FUNGSI DAN PERANAN BAHAGIAN PRASARANA DAN ESTET
  • Menyediakan khidmat bantuan kepada pembangunan persatuan-persatuan belia dan sukan (latihan, kewangan, kemudahan prasarana, cuti tanpa catat dan sebagainya)
  • Menggalakkan masyarakat untuk melibatkan diri secara langsung pada kegiatan riadah dan sukan dengan menyediakan prasarana dan program-program Sukan Untuk Masyarakat dan Sukan Prestasi Tinggi selaras dengan matlamat sukan global "Sukan Untuk Pembangunan dan Keamanan”​      


​​KOMPLEKS-KOMPLEKS SUKAN DAN BELIA
Daerah Brunei & Muara : 21 Buah​​​​​​
Daerah Belait : 4 buah
​Daerah Tutong : 4 buah
​Daerah Temburong : 4 buah​​​​​ALAMAT ​​
​NO. PERHUBUNGAN

Bahagian Prasarana dan Estet
Tingkat 6, Jabatan Belia dan Sukan,
Bangunan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan,
Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan,
Bandar Seri Begawan BA1211,
Negara Brunei Darussalam

           ✉   Emel :  info@belia-sukan.gov.bn