Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksJohan Qari dan Qariah


​TAHUNJOHAN QARI
​JOHAN QARIAH
​2022
​​Awang Haji Hazwan bin Haji Salim​
​Dayang Najla Sabreena binti Haji Abd Rajid​
​2021
​Awang Afiq Haririe bin Haji Awang Mat Daud
​Dayangku Fauziah Nadhirah binti Pengiran Haji Jofri​
​2020
​Awangku Adi Nazri bin Pengiran Haji Jofri
​Dayangku Fauziah Nadhirah binti Pengiran Haji Jofri
2019
Awang Abdull Muin bin Haji Abd Hamid
Dayangku Siti Ummi Syazana bte Pengiran Haji Marjuki
2018
​Awang Muhammad Sa’dun bin Suhaili
​Dayangku Fauziah Nadhirah binti Pengiran Haji Jofri
2017
​Awang Ahmad Zulwaqar bin Suhaili
​Dayangku Amal Zahirah binti Pengiran Haji Jofri
​2016​
​Awang Muhammad Sa’dun bin Suhaili
​Dayangku Siti Ummi Syazana binti Pengiran Haji Marjuki
​2015
​Awangku Adi Nazri bin Pengiran Haji Jofri
​Dayang Fatin Nurhanani binti Haji Mohdar
2014
​Awangku Adi Nazri bin Pengiran Haji Jofri
​Dayangku Amal Zahirah binti Pengiran Haji Jofri
​​2013
​Awang Muhammad Sa’du bin Suhaili
​Dayangku Fauziah Nadhirah binti Pengiran Haji Jofri​
​2012
​Awang Hazwan bin Haji Salim
​Dayangku Fauziah Nadhirah binti Pengiran Haji Jofri
2011
​Awang Haji Nasrul Fakhri bin Haji Yahya
​Dayangku Fauziah Nadhirah binti Pengiran Haji Jofri
2010
​Awang Haji Nasrul Fakhri bin Haji Yahya
​Dayang Maizatun Nadzeerah binti Haji Md Daud
2009
​Awangku Md Amirul Aiman bin Pengiran Haji Marjuki
​Dayang Nor Azriah binti Haji Abdul Aziz
2008
​Awangku Md Amirul Aiman bin Pengiran Haji Marjuki
​Dayang Maizatun Nadzeerah binti Haji Md Daud
2007
​Awang Haji Nasrul Fakhri bin Haji Yahya
​Dayang Hajah Siti Khadijah binti Haji Ibrahim
2006
​Awang Haji Nasrul Fakhri bin Haji Yahya
​Dayang Amal Nazirah binti Haji Asmat
2005
​Awangku Md. Adibul Amin bin Pengiran Haji Marjuki
​Dayang Nurfaezah binti Haji Emran
​2004
​Awang Muhammad Fikri bin Haji Awang Metussin
Dayang Norezah binti Haji Md Deli​
​2003
​Awang Zulhimi bin Haji Abidin 
​Dayang Norezah binti Haji Md Deli
2002
​Awang Haji Mahrof bin Haji Chuchu
Dayang Nurul Akmalina binti Haji Yahya​
​2001
​Awang Haji Mahrof bin Haji Chuchu
​Dayang Nurul Akmalina binti Haji Yahya
2000
​Awang Haji Mahrof bin Haji Chuchu
​Dayang Nurul Akmalina binti Haji Yahya
1999
Awang Muhammad Hasrin bin Haji Khamis​​Dayang Hajjah Nor Zirwatul Fadillah binti Haji Khamis
1998
​Awang Haji Aslenan bin Haji Metussin
​Dayang Saripah binti Haji Takong
​1997
​Awang Haji Aslenan bin Haji Metussin
​Dayang Amalina binti Khamis
1995​
​Awang Haji Rosli bin Haji Batang​
​Dayang Norhalifah binti Haji Sulaiman