Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

News

29.05.2022 | Musabaqah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan 1443H/2022M Peringkat Separuh Akhir

ND5_7555.jpg

ND5_7527.jpg

ND5_7549.jpg

ND5_7563.jpg

ND5_7573.jpg

ND5_7584.jpg

ND5_7612.jpg

ND5_7619.jpg

ND5_7624.jpg

ND5_7647.jpg

ND5_7656.jpg

ND5_7668.jpg

ND5_7686.jpg

ND5_7702.jpg

ND5_7711.jpg

ND5_7714.jpg

ND5_7726.jpg

ND5_7756.jpg

ND5_7776.jpg

ND5_7784.jpg

ND5_7795.jpg

ND5_7806.jpg

ND5_7812.jpg

ND5_7824.jpg

ND5_7842.jpg

ND5_7856.jpg

ND5_7869.jpg

ND5_7871.jpg

ND5_7876.jpg

ND5_7886.jpg 

BANDAR SERI BEGAWAN, Ahad, 28 Syawal 1443H/29 Mei 2022. - Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) melalui Jabatan Belia dan Sukan (JBS) telah mengadakan Musabaqah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan 1443H/2022M Peringkat Separuh Akhir bertempat di Dewan Silaturrahim, Pusat Belia, Bandar Seri Begawan.

Seramai 20 peserta qari dan 7 peserta qariah memperdengarkan bacaan mereka pada peringkat separuh akhir tersebut yang mana 17 peserta bertanding pada sesi pagi dan 10 peserta bertanding pada sesi petang.Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dan diikuti dengan peserta pertama memperdengarkan bacaan.

Hadir selaku tetamu khas menyaksikan musabaqah pada sesi pagi ialah Yang Mulia Dr Siti Norkhalbi binti Haji Wahsalfelah, Pemangku Setiausaha Tetap (Pengurusan Strategi dan Dasar) KKBS serta pegawai dan kakitangan KKBS dan JBS.

Musabaqah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan merupakan salah satu projek tahunan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dikelolakan oleh Jabatan Belia dan Sukan sejak tahun 1980-an dan telah berjaya melahirkan banyak qari dan qariah belia yang berkaliber dan seterusnya mampu bersaing di peringkat yang lebih tinggi. Ia juga berperanan sebagai wadah kepada qari dan qariah belia di negara ini untuk melihat keupayaan dan prestasi masing-masing khususnya dalam bidang pembacaan Al-Quran secara berlagu atau tarannum. 

Peserta musabaqah terdiri daripada belia-belia dari keempat-empat daerah yang berumur di antara 15 hingga 30 tahun terdiri daripada rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atau penduduk tetap dan tidak pernah menjadi johan pertandingan-pertandingan seperti Majlis Tilawah Membaca Al-Quran Peringkat Antarabangsa anjuran Kerajaan Malaysia atau Musabaqah Tilawatil Quran Belia Asia Tenggara anjuran Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.

Attachments
Created at 1/28/2023 10:42 AM by Info Jabatan Belia Dan Sukan
Last modified at 1/28/2023 10:42 AM by Info Jabatan Belia Dan Sukan