Bahasa Melayu | English Hubungi Kami  |  Maklumbalas  |  Peta Laman 
 Laman Utama  |   Berita Sekitar Belia dan Sukan    |    Galleri     
 Laman Utama > JBS - Sejarah Pengarah  


Sejarah
  JBS
  Pengarah
  Timbalan Pengarah
Misi / Visi
Peranan & Tanggungjawab
Carta Organisasi
Bahagian
  Pentadbiran
  Belia
  Sukan
  Latihan
  Prasarana dan Estet
  SMRC
Cawangan
  Brunei Muara
  Belait
  Tutong
  Temburong

Sejarah Pengarah

Ketua-ketua jabatan yang pernah berkhidmat di Jabatan Belia dan Sukan

Yang Mulia Haji Abdul Malik bin Haji Mohammad
Pengarah Belia dan Sukan
Jabatan Belia dan Sukan


2014 - Sekarang

Yang Mulia Haji Mohamad Bin Penglima Asgar Dato Paduka Haji Abdullah
Pengarah Belia dan Sukan
Jabatan Belia dan Sukan


2009 - 2011

Yang Mulia Haji Metassin bin Haji Jibah
Pengarah Belia dan Sukan
Jabatan Belia dan Sukan

2006 - 2008

Yang Mulia Japar bin Bangkol
Pengarah Belia dan Sukan
Jabatan Belia dan Sukan

2003 - 2006

Yang Mulia Dato Paduka Haji Talib bin Hj Berudin
Pengarah Belia dan Sukan
Jabatan Belia dan Sukan

1996 - 2003

Yang Mulia Pengiran Dato Paduka Haji Asmalee bin Pengiran Ahmad
Pengarah Belia dan Sukan
Jabatan Belia dan Sukan

1987 - 1996

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Di Gadong Seri Lela Dato Seri Paduka Haji Awang Hussain bin Pehin Orang Kaya DiGadong Seri DiRaja Dato Laila Utama Haji Awang Mohd Yussof
Pengarah Kebajikan, Belia dan Sukan  
Jabatan Kebajikan, Belia dan Sukan

1974 -1987

Allahyarham Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Shahbandar Dato Paduka Awang Haji Mohd Salleh bin Haji Masri
Pesurohjaya Kebajikan Masyarakat Pejabat Kebajikan Masyarakat

September 1961 - 1974


 
   (C) 2010 Government of Brunei Darussalam
Best viewed using IE 6.0+ or Netscape 7.0+ with 1024 x 800 screen resolution
Jabatan Belia dan Sukan
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Negara Brunei DarussalamGovernment of Brunei